نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
مشکلات آب استخر - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

مشکلات آب استخر

مشکلات آب استخر

به دلیل عدم پایش مداوم و مناسب غلظت مواد گندزدای مورد استفاده، بروز مشکلات آب استخر نظیر خورندگی آب ، پوسته پوسته شدن سطح لوله های آب ، تشکیل رسوب بر روی دیوار و مجاری آب ، سوزش و قرمزی چشم ، خشکی پوست ، شکننده شدن مینای دندانها ، ازبین رفتن رنگ مو و لباس شناگران ممکن است پیش آمده و عوارض نامناسبی را بر بدن و جوارح شناگران وارد کند.

مشکلات-آب-استخر

هرچند تصفیه و گندزدایی آب استخرها گامی موثر درکاهش انتقال بیماری ها و مشکلات بهداشتی شناگران به شمار می آید ولی  بطورکلی چند اشکال اساسی بشرح زیر در نگه داری و بهره برداری از آب استخر ها وجود دارد.

  1. شفاف نبودن آب : علت این پدیده پایین بودن مقدار کلر یا بالا بودن مقدار پایدار کننده ها می باشد >100ppm در نتیجه مرحله اول در رشد جلبک در این حالت واضح است. راه حل در این حالت  کنترل مقدار pH ،کلرزنی به صورت شوک و استفاده از فرودور ۲۳۴ و ۲۳۵ می باشد. 
  2.  کدورت آب : علت این پدیده فیلتراسیون ضعیف یا بالا بودن پی اچ می باشد.در نتیجه افزایش جامدات محلول  در آب استخر در این حالت واضح است. راه حل در این حالت  کنترل فیلتراسیون ، کنترل پی اچ ، استفاده از فرودور ۲۵۰ یا  ۲۵۴ می باشد. 
  3. آب تمیز ولی تا حدودی رنگی : علت این پدیده وجود یون های فلزی می باشد.در نتیجه اکسیداسیون فلز است. راه حل در این حالت  کلرزنی به صورت شوک ، کنترل پی اچ ، استفاده از فرودور ۲۱۵ یا  ۲۱۴ می باشد. 
  4. وجود ذرات رنگی در آب  : علت این پدیده خوردگی به علت پایین بودن پی اچ اندیس ریزنار می باشد.در نتیجه اکسیداسیون فلز است. راه حل در این حالت کاهش مقدار ذرات با استفاده از فرودور می باشد. 
  5. تشکیل رسوب بر روی دیواره : یکی از عمده ترین مشکلات آب استخر تشکیل رسوب است. علت این پدیده پی اچ بالا ،قلیائیت بالا، گذر از مرحله محلول بودن کربنات کلسیم  می باشد. در نتیجه مسدود شدن لوله ها و بالا رفتن فشار فیلتر ها اتفاق خواهد افتاد. راه حل در این حالت کنترل پی اچ پیوسته با یکی از مواد شیمیایی فرودور ۲۱۴ و ۲۱۵ می باشد. 
  6. کدورت سبز رنگ آب، لغزنده بودن سطوح و تشکیل جلبک : علت این پدیده پایین بودن مقدار کلر ، بالا بودن مقدار پایدار کننده ها می باشد. در نتیجه رشد جلبک اتفاق خواهد افتاد. راه حل در این حالت کنترل پی اچ ، کلرزنی به صورت شوک و استفاده از  فرودور ۲۳۴ و ۲۳۵ می باشد.
  7. سوزش چشم و پوست: علت این پدیده نامناسب بودن مقدار پی اچ، بالا بودن مقدار کلر های ترکیبی می باشد. در نتیجه گندزدایی به صورت نامناسب اتفاق خواهد افتاد. راه حل در این حالت کنترل پی اچ ، کلرزنی به صورت شوک و کاهش مقدار کلر می باشد.
  8. بوی شدید کلر : یکی دیگر از مشکلات آب استخر بوی شدید کلر است. علت این پدیده پایین بودن مقدار کلر آزاد به دلیل کلرزنی نامناسب ، بالا بودن مقدار کلر های ترکیبی  می باشد. در نتیجه گندزدایی به صورت نامناسب اتفاق خواهد افتاد. راه حل در این حالت کنترل پی اچ ، تنظیم مقدار کلر بین 0.2 تا 0.8 میلیگرم بر لیتر  می باشد.