نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
میزان استاندارد کلر در آب استخر - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

میزان استاندارد کلر در آب استخر

میزان استاندارد کلر در آب استخر 
میزان استاندارد کلر در آب استخر چگونه باید باشد؟ ماده ای که به گونه ای متداول برای گندزدایی به کار میرود کلرین  (Cl2) است. کارآیی گاز کلر برای کلرزنی به علت اثرات ذرات این فرآورده است که پس از افزودن مقدار معینی از آن به آب میکرو ارگانیسم های مضر را نابود میسازد. کلر زنی عمدتاً به دو منظور انجام می شود :

  • گندزدایی آب که منجر به کشتن باکتریها و میکروارگانیزم های مضر آن می شود.
  • اکسیداسیون آب که منجر به تخریب و از بین بردن جلبکها، چربی های بدن، گرد و غبارها و دیگر موادی می شود که عامل اصلی تغییر رنگ، بو و مزه آب هستند.

برای تعیین میزان استاندارد کلر در آب استخر ، از آنجایی که کلر از یک سو دارای خطراتی برای چشمها و دستگاه تنفسی میباشد و از سوی دیگر با اجزاسازهای استخر و دیگر تجهیزات آن ترکیب شده به آن صدمه و آسیب میرساند و همچنین دارای بو و مزه نامطبوعی است، باید با کمال دقت مورد استفاده قرارگیرد.

یادآوری میزان استاندارد کلر در آب استخر :

با توجه به اثرات سویی که گاز کلر بر سیستم تنفسی شناگران بویژه شناگران خردسال دارد، در استخرهای سرپوشیده باید از تجهیزات مناسب تهویه به منظور تخلیه هوای داخل سالن که حاوی مقادیر زیادی گاز کلر متصاعد شده از آب استخر می باشد، استفاده شود.

علاوه بر گاز کلر، مشتقات کلر نیز در گندزدایی آب مورد استفاده قرار می گیرند. این مشتقات عبارتنداز:

هیپوکلریت سدیم و هیپوکلریت کلسیم.

با توجه به اهمیت گندزدایی آب عموماً توصیه می شود به طور همزمان 2 واحد کلرزنی در سیستم گندزدایی استخر تعبیه شود تا در صورت بروز اشکال و نیاز به تعمیر یک واحد، واحد دیگر وارد سیستم شود. مقدار کلرزنی برای استخرهای روباز نسبت به استخرهای سرپوشیده، به علت متلاشی شدن کلر به وسیله نور آفتاب و جریان هوای آزاد، 5تا 10بار بیشتر است.


هشدار میزان استاندارد کلر در آب استخر :

 گازکلر نه منفجر شونده است و نه قابل اشتعال اما بسیار سمی است و تنفس مستقیم آن فوق العاده خطرناک است. این گاز مانند اکسیژن می تواند باعث احتراق برخی از اجسام شود.

استفاده از ترکیبات کلردار با پایه اسید سیانوریک ) و یا هر پایدار کننده دیگر کلر( ممنوع می باشد. استخرهایی که در آنها ترکیبات سیانوری یافت شود و یا مشخص شود که از این ترکیبات استفاده می نمایند بایـد فـوراً پلمـپ شـده و تـا زمانی که این ترکیبات و اثرات آنها از محیط استخر زدوده نشود نباید استخر مجدد راه اندازی شود. مشخصه فوق برای هر نوع استخر و برای هر کاربردی الزامی می باشد.

گاز کلر :

هنگامی که از گاز کلر فشرده که شماتیکی از تجهیزات تزریق آن در شکل 15نشان داده شده است، برای ضدعفونی کردن آب استخر استفاده می شود، موارد زیر باید رعایت گردد:

محل قرار گیری تجهیزات :


اتاق تزریق گاز کلر باید در محل مناسبی با فاصله لازم از محوطه استخر مستقر گردد. محل این اتاق باید در جهت حرکت باد یا هوای متحرک باشد (با این فرض که هوای متحرک به محوطه شناگران یا اتاق پرسنل منتقل نشود.) محل انبار گاز کلر و محل نگه داری تجهیزات تزریق کلر باید مجزا از هم باشـد. ایـن اتـاق هـا باید در همان طبقه و یا طبقه بالا باشد. قرار دادن گاز کلر و تجهیزات مربوطه در اتـاق هـای زیـرین اسـتخر ممنوع می باشد.حداقل فضای لازم برای هر سیلندر گاز کلر 1.5متر مربع و حداقل ارتفـاع سـقف اتـاق نگـه داری سیلندرها 2.5متر است. در هر اتاق نگه داری سیلندر گاز کلر باید حداقل 2ماسک مخصوص گاز کلـر وجود داشته باشد.

تهویه 


اتاق نگه داری گاز کلر باید دارای یک هواکش تهویه به انضمام کانال انتقال هوا از کف اتاق باشد که هـوا را به نقطه امنی در خارج از محوطه تخلیه نماید. یک هواکش نیز باید در نزدیکی سقف تعبیه شـود. هـواکش تهویه باید به ازاء هر یک دقیقه یکبار هوای اتاق را تعویض نماید. همچنین باید یک هواکش اضافی در محـل نگه داری سیلندر های گاز کلر کار گذاشته شود.

 کلید هواکش باید در محلی خارج از محل نگه داری سیلندرهای گاز کلر نیـز کارگذاشـته شـود تـا در موقـع بـروز حادثه بتوان هوای محل نگه داری سیلندرها را بدون ورود به محوطه آن تخلیه نمود.

میزان استاندارد کلر در آب استخر