نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
راهنمای مراقبت لیشمانیوز جلدی (سالک) - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

راهنمای مراقبت لیشمانیوز جلدی (سالک)راهنمای مراقبت لیشمانیوز جلدی (سالک)جهت دانلود فایل روی تصویر زیر کلیک کنیدلیشمانیوز جلدی مخاطی

لیشمانیوز جلدی

ایشمانیوز احشایی

اقدامات

حیوانی

حیوانی

انسانی

حیوانی

انسانی

الویت مداخله

تقویت نظام مراقبت  ودرمان

تشخیص زود رس

باتوجه به اکولوژی مخازن حیوانی قابل اجرا نمی باشد

برای هر گونه خاص مخزن حیوانی باید تطببیق داده شود

کاربرد ندارد

غرالگری وسیع  سپس کشتن سگهای آلوده در شرایط اضطراری

کاربرد ندارد

کاهش مخازن حیوانی

کنترل محیط

کنترل محیط

سم پاشی ابقایی محل اقامت ،

سم پاشی خانه دروضعیت شدید اپیدمیک توصیه می شود

سم پاشی ابقایی محل اقامت ، سم پاشی خانه ولانه حیوانات در موقعیت های اپیدمی شدید

سم پاشی ابقایی محل اقامت ، سم پاشی خانه دروضعیت شدید اپیدمیک توصیه می شود

کنترل ناقل

توصیه نشده

توصیه نشده

در شرایط اپیدمی ضروری است

محافظت فردی در مقابل ناقل پشه بند آغشته به حشره کش

در شرایط اپیدمی ضروری است

ارتقاء سلامتجهت اشتراک این صفحه از طریق تلگرام روی تصویر زیر کلیک کنید

(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب انتهای سایت مراجعه کنید)

www.environmentalhealth.ir