نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
پایان نامه بررسی حذف آنتی بیوتیک پر مصرف تترا سایکلین از فاضالب بیمارستان های گلستان ،ابوذر و طالقانی اهواز - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

پایان نامه بررسی حذف آنتی بیوتیک پر مصرف تترا سایکلین از فاضالب بیمارستان های گلستان ،ابوذر و طالقانی اهواز


بررسی حذف آنتی بیوتیک پر مصرف تترا سایکلین از فاضلاب بیمارستان های گلستان ،ابوذر و طالقانی اهوازمقدمه:.

آنتی بیوتیک ها بطور کلی توسط بدن انسان ،بطور ضعیف جذب میشوند و بنابراین یا بدون تغییر یا

 به صورت تغییر شکل یافته از طریق ادرار و مدفوع دفع می شوند.از آثار مضری که آنتی بیوتیک ها 

بر بدن میگذارند میتوان به بر هم زدن تعادل روده ای در بدن و پیامد های غیر قابل پیش بینی بر سلامت بدن

 و محیط میباشد.از این رو در این مطالعه هدف ما شناسایی میزان TC تولیدی از بیمارستان های گلستان ،ابوذر

 و طالقانی به رودخانه پس از تصفیه با هوادهی گسترده و بررسی راندمان تصفیه خانه در حذف TC می باشد.


اهداف و فرضیات (HYPOTHESIS & OBJECTIVES)

ج-1:هدف اصلی طرح(objective General:)

بررسی حذف آنتی بیوتیک پر مصرف تترا سایکلین از فاضالب بیمارستان های گلستان ،ابوذر و طالقانی اهواز

ج-2:اهداف ویژه طرح(objectives specific:) 

1-تعیین غلظت آنتی بیوتیک تتراساایکلین در پسااب ورودی به تصافیه خانه های بیمارساتان های ابوذر ،گلساتان و طالقانی

2-تعیین غلظت آنتی بیوتیک تتراساایکلین در پسااب خروجی از تصافیه خانه های بیمارساتان های ابوذر ،گلستان و طالقانی

3-تعیین راندمان حذف آنتی بیوتیک تترا سااایکلین درساایسااتم لجن فعال با هوادهی ممتددر بیمارسااتان های ابوذر ،گلستان و طالقانی

ج-3 :اهداف کاربردی:

نتایج این طرح می تواند مورد استفاده ی محققین در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه هاقرار گیرد.

نتایج این طرح برای سازمان هایی زیر می تواند مورد استفاده قرار گیرد

مورد استفاده برای طراحان و سرمایه گذاران بحث تصفیه فاضالب..

1.بیمارستان های دولتی و خصوصی

2.مرکز سالمت محیط وزارت بهداشت

3.سازمان حفاطت محیط زیست

4.امور منابع آب وزارت نیرو 5.شرکت آب و فاضالب کشور

و....

(فایل مذکور پی دی اف حاوی 104 صفحه می باشد.)

نتیجه تصویری برای دانلود


جهت اطلاع از مطالب به روز سایت به کانالهای ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید.   

(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)