نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
سموم حشره کش موارد استفاده - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

سموم حشره کش موارد استفاده

تاریخ استفاده از مواد شیمیائی معدنی به منظور کنترل حشرات احتمالاً به یونان وروم با ستان بر می گردد .Homerبه ارزش آفت کش وسوزاندن گوگرد اشاره کرده وقبل از آن از کاربرد آرسنیک بعنوان آفت کش وبه استفاده از جوش شیرین وروغن زیتون بریا محافظت از بذر اشاره کرده است مدت کوتاهی پس از آن نیکوتین بصورت عصاره تنباکو مورد استفاده قرار گرفت وهمچنین تنباکو ، گوگرد و  آهک به طور  همزمان برای  مبارزه با حشرات وقارچها استفاده شده است .

- استفاده از آفت کش ها در بهداشت عمومی

بسیاری از بیماریها که توسط ناقلین یا میزبان واسط منتقل می شوند را می توان با استفاده از آفت کش ها از بین برد بررسی های اخیر نشان داده که برای  کنترل پنج بیماری مهم منتقله  توسط حشرات از حشره کش استفاده می شود .بیماریهای دیگری که توسط ناقلین منتقل می شوند را می توان با استفاده از حشره کش ها کنترل نمود .

اثرات سمیت آفت کش ها :

مصرف بی رویه آفت کش ها به صورت دراز مدت می تواند مشکلاتی برای انسان ومحیط زیست ایجاد کند  وجودباقی مانده سموم در محیط زیست وبدن انسان خسارات جبران ناپذیری را بوجود می آورد – مقاومت حشرات جوندگان به سموم از جمله مشکلاتی است که از مصرف بی رویه سموم بوجود می آید .

وظایف بهداشت محیط درارتباط با سموم :

1 -‌آموزش  مدیریت تلفیقی مبارزه با حشرات وجانواران موذی

2 – آموزش کاهش مصرف سم درارتباط با مبارزه با حشرات وجانوران موذی

3 – جلوگیری از توزیع وفروش سموم غیر مجاز

4 – نظارت بر شرکت های خدماتی به منظور جلوگیری ازمصرف سموم غیر مجاز

5- آموزش  استفاده از سموم مجاز

6 – آموزش روش های صحیح سم پاشی

7 – جلوگیری از فعالیت های شرکت  های سم پاشی غیر مجاز

وضعیت برنامه های سمومی که جهت مبارزه با حشرات وجوندگان در سطح  استان مصرف می شود .

1 – تهیه لیستی از سمومی که جهت مبارزه با حشرات وجوندگان خانگی کار برد آنها مجاز است

2 – اجرای طرح تحقیقاتی تست حساسیت سوسری آلمانی به سموم  بیمارستانهای شیراز

3 – تجهیز مراکز شهرستانها به سموم مجاز وکم خطر جهت 20 شهرستان

4 – تهیه وتوزیع 6 هزار پمفلت در سطح استان هر سال بصورت سالیانه

5 – اجرای برنامه های مدیریت تلفیقی مبارزه با حشرات وجانواران موذی به منظور  کاهش  مصرف کم در بیمارستانهای شهرستانهای شیراز وسایر اماکن ومراکز تهیه وتوزیع مواد غذائی که براصل بهسازی استوار شده است

 

 

 

فهرست سموم مجاز کشور جهت مبارزه با آفات خانگی

منبع: لیست سموم مجاز کشور انتشارات سازمان حفظ نباتات 1378

ردیف

نام عمومی

کلاس

گروه

فرمولاسیون ثبت شده در ایران

نام تجاری

موارد مصرف

پادزهر

تاریخ ثبت

Acute oral

L.D.Z.O for Rat mg/Kg

ملاحظات

1

آلترین

Aricthrin

حشره کش

پایروتروئید

Ec25%1

TB%15

Pynamin

حشره کش خانگی

پادزهر اختصاصی ندارد درمان علائمی صورت می‌گیرد

1/1/47

585

-

2

بندیو کارب

Bendiocarb

حشره کش

متیل کاربامات

Wp%802

فایکام

حشره کش خانگی

سولفات آتروپین

14/12/53

40156

این سم کولین استرارخون را کاهش می‌دهد

3

بیو آلترین

Bio allethrin

حشره کش

پایروتروئید

L%0/223

بیوآلترین

حشره کش خانگی

پادزهر اختصاصی ندارد

2/8/55

3/5/51

1042

-

4

بیورسمترین

Biores methrin

حشره کش

پایروتروئید

L%o1

-

حشره کش خانگی

پادزهر اختصاصی ندارد

30/5/51

2/8/55

7070

-

5

پرمترین

Per methrin

حشره کش

پایروتروئید

Wp%25  %o/5

کوپکس

حشره کش خانگی

پادزهر اختصاصی ندارد

11/6/58

4304000

-

6

پروپکسور

Propoxur

حشره کش

کاربامات

B%14

P%15

EC %25 Spray %2%1

بایگون

حشره کش خانگی

پادزهر اختصاصی ندارد

1/10/47

50

این سم کولین استرارخون راکاهش می دهد.

EC1  مایع امولسیون شونده

WP1 پودر با قابلیت تر شوندگی

L3 مایع

B1 طعمه

O5 پودر

ردیف

نام عمومی

کلاس

گروه

فرمولاسیون ثبت شده در ایران

نام تجاری

موارد مصرف

پادزهر

تاریخ ثبت

Acute oral

L.D.Z.O for Rat mg/Kg

ملاحضات

7

پیرترین

Pyrethrin

حشره کش

پایروتروئید

EC%25

L%25

پیرتروم آلفادکس:

Alfadex

حشره کش خانگی

پادزهر اختصاصی ندارد

1/10/47

1030

پیرترین دارای 6 ایزومر می‌باشد .

8

تترامترین

Tetramethrin

حشره کش

پایروتروئید

-

نئوپای نامین

حشره کش خانگی

پادزهر اختصاصی ندارد

1/10/47

2/2/50

5000

-

9

سایفلوترین

Cyfluthrin

حشره کش

پایروتروئید

Wp%10

سولفاک

حشره کش خانگی

پادزهر اختصاصی ندارد

25/8/71

20/12/75

تمدید به مدت سه سال

500

این سم با داروهای پایین دارای داوم زاید می‌باشد .

10

برودیفاکوم

Brodifacom

موش کش

آنتی کوآگولانت

B%o/oo5

کلرات

علیه موشهای کشاورزی و انباری و خانگی

ویتامین K1

3/12/62

علیه موشهای خانگی

3/.

منهدم کننده ویتامین K1  است فرمولاسیون این سم بطور کامل به صورت 005/60 واکس پلاک و پلیت می‌باشد .

11

برومادیالون

Bromadialone

موش کش

آنتی کوآگولانت

B%o/oo5

لانیرات

جهت مبارزه با موش ورامین و انباری

ویتامین K1

29/2/76

تمدید سه سال

125/1

طعمه این سم برای جوندگان لذیذ است .

ردیف

نام عمومی

کلاس

گروه

فرمولاسیون ثبت شده در ایران

نام تجاری

موارد مصرف

پادزهر

تاریخ ثبت

Acute oral

L.D.Z.O for Rat mg/Kg

ملاحضات

12

آلترین

Aricthrin

حشره کش

پاپروتروئید

EC%251

TB%25

Pynamin

حشره کش خانگی

پادزهر اختصاصی ندارد درمان علائمی صورت می‌گیرد

1/1/47

585

-

13

بند یوکارب

Bendiocarb

حشره کش

متیل کاربامات

WP%802

فایکام

حشره کش خانگی

سولفات آتروپین

14/12/53

40156

این سم کولین استرار خون را کاهش می‌دهد.

14

بیو آلترین

Bio

cllethrin

حشره کش

پاپروتروئید

L%223

بیوآلترین

حشره کش خانگی

پادزهر اختصاصی ندارد

2/8/55

3/5/51

1042

-

15

 بیورسمترین

Biores

methrin

حشره کش

پاپروتروئید

L%1

-

حشره کش خانگی

پادزهر اختصاصی ندارد

30/5/51

2/8/55

7070

-

16

 پرمترین

Per methrin

حشره کش

پاپروتروئید

ٌWe%25, %5

کوپکس

حشره کش خانگی

پادزهر اختصاصی ندارد

11/6/58

4304000

-

17

 پروپکسور

propoxur

حشره کش

کاربامات

B%1

P%1

ٍ‍EC%25 spray

%2 %1

بایگون

حشره کش خانگی

پادزهر اختصاصی ندارد

1/10/47

50

این سم کولین استرار خون را کاهش می‌دهد

18

 فنوترین  

حشره کش

پاپروتروئید

Pynamin

حشره کش خانگی

پادزهر اختصاصی ندارد

-

19

فنیتون

حشره کش

پاپروتروئید

Wp%10

فایکام

حشره کش خانگی

پادزهر اختصاصی ندارد

-

20

سایفنوترین

حشره کش

B%o/oo5

بیوآلترین

حشره کش خانگی

-

-