نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
شیوه نامه اجرایی احداث و راهبری محل دفن بهداشتی پسماندهای عادی شهری - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

شیوه نامه اجرایی احداث و راهبری محل دفن بهداشتی پسماندهای عادی شهری

مقدمه

این شیوه نامه در جهت اجرای مفاد قانون مدیریت پسماندها به ویژه مواد 5 و 6 آیین نامه اجرایی آن و نیز به منظور حفظ محیطز یست کشور از آثار زیان بار تجمع پسماندهای جامد عادی و عدم مدیریت صحیح و بهداشتی دفع آنها، تدوین شده است. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای دولتی ونهاد های عمومی غیردولتی که قصد مکانیابی، احداث و راهبری محل های دفن پسماند های عادی را دارند، موظفند مقررات و سیاست های مقرر در این شیوه نامه را رعایت نمایند.
نتیجه تصویری برای دانلود


جهت اطلاع از مطالب به روز سایت به کانالهای ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید.   

(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)