نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
تصفیه فاضلاب لجن فعال و RBC - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

تصفیه فاضلاب لجن فعال و RBC

تصفیه فاضلاب لجن فعال و RBC برای ظرفیتm3/day 6000

- برق مصرفی (مصرف انرژی) :

برق مصرفی مورد نیاز در سیستم RBC  طبق جدول ذیل مقایسه گردیده و با توجه به بالا بودن تعرفه برق صنعتی، RBC  سهم بسزایی در پایین آوردن هزینه های جاری سیستم تصفیه خواهد داشت.


مقایسه مصرف انرژی برای ظرفیت
m3/day 6000

 

روش تصفیه

مقدار مصرف انرژی hr/kw

مصرف انرژی روزانه

kw

ماهیانه

 kw

 

سالیانه

kw

 

RBC

hr/kw 100

2400=24×100

000/72

000/864

هوادهی سطحی

hr / kw1100

400/26=24×1100

000/792

000/504/9

هوادهی عمقی

hr / kw 950

800/22=24×950

000/684

000/208/8

* هزینه هر کیلووات برق مصرفی طبق تعرفه شرکت برق: 773 ریال
* یارانه پرداختی توسط دولت  5/41%

کل برق مصرفی سالیانه سیستم RBC

ریال 000/872/667=773×kw 000/864
(نهصدوچهل و پنج میلیون و سی و هشت  هزاروهشتصد و هشتاد ریال) 880/038/945 =415/1×000/872/667

کل برق مصرفی سالیانه هوادهی سطحی

ریال 000/592/346/7= 773×000/504/9
ریال 680/427/395/10= 415/1× 000/592/346/130
 (ده میلیاردو سیصدونودو پنج میلیون و چهارصد و بیست و هفت هزارو ششصد و هشتاد ریال)


کل برق مصرفی سالیانه هوادهی عمقی

ریال 000/784/344/6=773×000/208/8
ریال 360/869/977/8=415/1× 000/784/344/6
 (هشت میلیاردونهصد و هفتادوهفت میلیون وهشتصدوشصت ونه هزاروسیصدوشصت ریال)


با توجه به محاسبات صورت گرفته به سادگی دیده می شود بعد از گذشت 4 سال هزینه احداث یک تصفیه خانه دیگر صرفه جویی شده است.

2- هزینه نگهداری ، نظارت و بهره برداری و آموزش اپراتور :

سیستم لجن فعال به روش هوادهی سطحی و عمقی نیاز به اپراتور بیشتری داشته و بدلیل برگشت لجن از حوضچه های ته نشینی به اول حوضچه هوادهی  اپراتور می بایست در زمان های مختلف نسبت به باز و بسته کردن برخی شیر آلات و پمپها اقدام نماید . زمان برگشت لجن ( که بستگی به کیفیت فاضلاب نیز دارد ) نیازمند تخصص می باشد . در سیستم RBC  اپراتوری کمتری از نظر میزان کار و تخصص خاص ، مورد نیاز بوده و بدین جهت قابل اعتماد نیز می باشد. زیرا برگشت لجن در سیستم RBC بجز در روزهای اول دیگر لازم نیست.

جدول مقایسه تعداد افراد و هزینه راهبری تصفیه خانه:

روش تصفیه

کارشناس بهره بردار

کارشناس آزمایشگاه

 

اپراتور

میزان حقوق و دستمزد (ریال)

ماهیانه(ریال)

سالیانه(ریال)

هوادهی عمقی

یک نفر

یک نفر

6 نفر

000/000/30

000/300/627=23/1×17×000/000/30

RBC

-

یک نفر

2 نفر

000/000/10

000/100/209=23/1×17×000/000/10                                                                       

عدد 17: شامل 12 ماه در یک سال +3 ماه عیدی و پاداش+2 ماه سنوات پایان قراردادی
23% شامل: 6/17% بیمه+ 5%مالیات + 3% عوارض


با توجه به جدول بالا و مقایسه هزینه های راهبری سیستم تصفیه خانه سیستم RBC کاملاً مقرون به صرفه میباشد.


3- زمین مورد استفاده:

مقایسه زمین مصرفی برای سیستم های تصفیه خانه فاضلاب:


 

سیستم پیشنهادی

هوادهی ((m

(ارتفاع×عرض×طول)

ته نشینی((m

(ارتفاع×عرض×طول)

ابعاد کل   (متر مربع)

RBC

2/1×10×60

4×5×50

          850=600+250

هوادهی عمقی

 4×5×300

5×5×55

1775=1500×250

 

میزان زمین مصرفی در سیستم RBC نصف سیستم لجن فعال می باشد.

4- سرمایه گذاری:

سرمایه گذاری اولیه واحد RBC کمتر از هوادهی عمقی می باشد.

5-راندمان تصفیه :

راندمان تصفیه 90 درصد به بالا بوده و این سیستم توانایی حذف آلودگی تا 99 درصد را نیز داراست.

6-ایجاد بو و ظاهر سیستم :

در سیستمهای تصفیه فاضلاب ، هر چه هوادهی موثرتر انجام شود ، از تولید بو کاسته می گردد . در این روش نیز بدلیل وجود چنین شرایطی، بو وجود نداشته و همچنین بدلیل دارا بودن ظاهر زیبا ، نصب و احداث این سیستم در کنار مناطق مسکونی توصیه می گردد .

7-انعطاف نسبت به شوک :

سیستم RBC  مقاومت بسیار بالایی در مقابل نوسانات شدید دبی ورودی فاضلاب و نیز شوکهای بار آلی و مواد سمی دارد.

8-نظارت بر عملکرد :

نظارت در عملکرد در فواصل زمانی بیشتری صورت می گیرد.

9-انعطاف در بسط و توسعه :

بدلیل امکان ساخت بصورت پکیج و مدولار بودن RBC  امکان بسط و توسعه به سادگی امکان پذیر بوده و حتی با نصب آن در کنار سیستمهای لجن فعال موجود که کارایی مطلوبی ندارد ، می توان راندمان کلی سیستم تصفیه را بهبود بخشید.