نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب شهری - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب شهری

 مقدمه 

مخزن های آب جزء سامانه مهم حفاظتی آب و در واقع حصاری است که از آلودگی آب که به طرف مصرف کننده درحرکت است جلوگیری می کند. به لحاظ تاریخی ساختمان های مخازن آب آشامیدنی (تصفیه ش ده) برای این طراحی شده بودند تا ضمن جلوگیری از آلودگی آب تغییرات تقاضای آب را یکنواخت نمایند، نوسانات فشارآب در شبکه توزیع را کاهش دهند، آب مورد نیاز اطفای حریق را ذخیره و فراهم نمایند و در هنگام قطع برق و حوادث، آبرسانی و توزیع آ نرا استمرار بخشند.









نتیجه تصویری برای دانلود


























جهت اطلاع از مطالب به روز سایت به کانالهای ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید.



   

(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)