نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
انواع ایزولاسیون بیماران - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

انواع ایزولاسیون بیماران

انواع ایزولاسیون بیماران

در اتاق های ایزوله

 

 

احتیاط هوایی              Air Borne Precautions

اتاق بیمار: بستری بیمار در اتاق خصوصی با فشار هوای منفی، خروج هوا از اتاق بیمار باید به طور مستقیم به فضای خارج و بیرون باشد در غیر اینصورت هوا باید قبل از برگشت به سیستم تهویه عمومی از فیلتر هپا عبور کند ، درب اتاق بیمار باید بسته باشد .

ماسک : استفاده از ماسک N95)) برای افرادی که وارد اتاق می شوند و ماسک جراحی برای بیمار به هنگام خروج از اتاق الزامی است .

گان : بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکه بدنبال اقدامات پزشکی خطر پاشیده شدن خون ، مایعات خونی و ترشحات بیمار وجود داشته باشد .

محافظت از چشم ها و صورت : بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکه بدنبال اقدامات پزشکی خطر پاشیده شدن خون ، مایعات خونی و ترشحات بیمار وجود داشته باشد .

دستکش : بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکه خطر تماس با خون ، مایعات خونی ، ترشحات ، مواد آلوده ،غشاء مخاطی و پوست زخمی وجود داشته باشد و تعویض دستکش جهت معاینه بیمار دیگر ضروری است .

رعایت بهداشت دستها : پس از تماس با خون ، مایعات خونی ، ترشحات ، مواد آلوده ، بلافاصله پس از در آوردن دستکش ها ودر فاصله تماس بین بیماران ضروری است .

مثال : سل ریه یا حنجره ، سرخک ، آبله مرغان ، زونای منتشر ، آبله

 

احتیاط قطرات          Droplet Precautions

اتاق بیمار: بستری بیمار در اتاق خصوصی ، درب اتاق بیمارمی تواند بازباشد .

ماسک : برای افرادی که وارد اتاق می شوند یا برای خود بیماربه هنگام خروج از اتاق استفاده از ماسک استاندارد جراحی الزامی است .

گان : بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکه بدنبال اقدامات پزشکی خطر پاشیده شدن خون ، مایعات خونی و ترشحات بیمار وجود داشته باشد .

محافظت از چشم ها و صورت : بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکه بدنبال اقدامات پزشکی خطر پاشیده شدن خون ، مایعات خونی و ترشحات بیمار وجود داشته باشد .

دستکش : بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکه خطر تماس با خون ، مایعات خونی ، ترشحات ، مواد آلوده ،غشاء مخاطی و پوست زخمی وجود داشته باشد و تعویض دستکش جهت معاینه بیمار دیگر ضروری است .

رعایت بهداشت دستها : پس از تماس با خون ، مایعات خونی ، ترشحات ، مواد آلوده ، بلافاصله پس از در آوردن دستکش ها ودر فاصله تماس بین بیماران ضروری است .

مثال : آنفلوانزا، مننگوکوک، سیاه سرفه ، اوریون ، سرخجه

 

احتیاط تماسی                   Contact Precautions

اتاق بیمار: بستری بیمار در اتاق خصوصی

ماسک : نیاز نمی باشد ، مگر اینکه خطر پاشیده شدن خون ، مایعات خونی و ترشحات آلوده بیمار وجود داشته باشد .

گان : بایستی استفاده شود ، خارج نمودن گان قبل از ترک اتاق الزامی است .

محافظت از چشم ها و صورت : بطور معمول نیاز نمی باشد مگر اینکه بدنبال اقدامات پزشکی خطر پاشیده شدن خون ، مایعات خونی و ترشحات بیمار وجود داشته باشد .

دستکش : استفاده از دستکش الزامی است .

رعایت بهداشت دستها : پس از تماس با خون ، مایعات خونی ، ترشحات ، مواد آلوده ، بلافاصله پس از در آوردن دستکش ها ودر فاصله تماس بین بیماران ضروری است .

تهیه و تنظیم : مژده صالح آبادی (کارشناس بهداشت بیمارستان تخصصی قلب و عروق جوادالائمه (ع) )

مثال : زرد زخم ، زخم بستر ، اسهال حاد ، هپاتیت A ، آلودگی با شپش و گال