نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
وظایف دهیاری ها در رابطه با بهداشت و بهداشت محیط روستا - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

وظایف دهیاری ها در رابطه با بهداشت و بهداشت محیط روستا


وظایف دهیاری ها در رابطه با بهداشت و بهداشت محیط روستا


(دوستان بهداشت محیط در ستاد و مراکز روستایی میتوانند با چاپ این صفحه و ارسال برای دهیاران و بخشداران آنها را از وظایف خود در رابطه با بهداشت محیط در روستا مطلع کنند)
احتراماً به پیوست شرح وظایف دهیاری ها در زمینه ساماندهی وضعیت بهداشت محیط و زیست محیطی روستا به استناد ماده 10(بندهای 1-14-20-24-26-31-44) از فصل دوم قوانین و مقررات دهیاریها می باشد. لذا دهیاریها مکلفند با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود و اختصاص یافته به این امور و همچنین با استفاده از ظرفیتهای محلی و تشریک مساعی اهالی روستا و با نظارت مراکز بهداشتی درمانی اقدام نمایند.لذا مقتضی است نتیجه اقدامات دهیاریها و نحوه همکاری و فعالیتهای دهیاری ها در این خصوص به مرکز بهداشت جهت انعکاس در جلسه شورای سلامت شهرستان ارسال گردد.


اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاریها


هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/11/1380 بنا به پیشنهاد نامه شماره 3738/8/1مورخ 1/8/1379 وزارت کشور و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور – مصوب 1377 – اساسنامه ، تشکیلات و سازمان دهیاریها را به شرح ذیل تصویب نمود:

 

وظایف دهیاری ها

ماده 10 وظایف تفصیلی دهیار و دهیاری جهت اداره و حفظ توسعه پایدار روستا بر اساس قانون شوراها و با رعابت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است :


1- بهبود وضع زیست محیطی روستا. (بند1)

2- مراقبت بر اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تامین بهداشت محیط(بند14)

3- مراقبت بر وضعیت بهداشتی گرمابه ها ، نانوایی ها ، قصابی ها ، قهوه خانه ها و فروشگاه های مواد غذایی و بهداشتی بر اساس ضوابط و مقررات مربوط و معرفی اماکن غیر بهداشتی به مسئولان ذی ربط (بند20)

4- تنظیف ، نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی ومجاری آب ها و فاضلاب و لایروبی قنوات مربوط به روستا و تامین آب و روشنایی در حد امکان (بند24)

5- مراقبت بر بهداشت ساکنان روستا و تشریک مساعی با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای واکسیناسیون در جهت پیشگیری از بیماری های واگیر (بند26)

6- همکاری در جلوگیری از شیوع بیماری های انسانی و حیوانی واگیر و مشترک انسان و دام ، اعلام مشاهده این گونه بیماری ها به مراکز بهداشتی درمانی و دامپزشکی محل یا سایر مراکز ذی ربط ، اهتمام به دور نگهداشتن بیماران مبتلا ، معالجه و دفع حیوانات مبتلا به امراض واگیر ، بلاصاحب یا مضر (بند31)

7-  پی گیری و ایجاد زمینه نظارت بر امور بهداشتی روستا از قبیل کشتار بهداشتی دام و عرضه گوشت. (بند44)

 


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب انتهای سایت مراجعه کنید)

www.environmentalhealth.ir