نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
گزارش کار بهداشت محیط در شهرداری - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

گزارش کار بهداشت محیط در شهرداری


                  گزارش کار بهداشت محیط در شهرداری    

شهر سالم(محیط و فضای سالم شهری)

جامعه سالم(ارتباطات انسانی سالم –سلامت اجتماعی)

چالش های اساسی سلامت شهر یاسوج:

 

1-تغییر الگوی بیماری ها وگسترش خطرات و رفتارهای غیر ایمن تهدید کننده سلامت

2-فقدان هماهنگی مناسب بین عوامل و عناصر موثر در بخش سلامت

3-ناعادلانه بودن فراهمی و دسترسی خدمات سلامت با نیاز های جامعه

4-سلامت محور نبودن توسعه بخشی

5-ضعف در سیاست گذاری مشخص در حوزه سلامت

6-عدم وجود ساز و کار های حاکمیتی و مدیریتی  هماهنگ در حوزه سلامت

7-عدم تناسب کیفی وکمی منابع فیزیکی و انسان با نیازهای جامعه

8-عدم توسعه پایدار فرهنگ سلامتی

9-مشکلات بهداشتی اماکن عمومی و آموزش

10-عدم وجود قانون بهداشت روانی در کشور

12-نبود امنیت و ایمنی غذایی

13-ناعادلانه بودن تامین منابع مالی ناکارآمدی سازوکارهای تخصیص منابع

14-فقدان نظام جامع رسیدگی به امور معلولین و جانبازان وگروههای آسیب پذیر

15-فقدان نظام یکپارچه ارائه خدمات سلامت(نظام ارجاع  سطح بندی خدمات)

17-عدم وجود نظام جامع اطلاعات سلامت

19-بیمارنگر بودن نظام مدیریت سلامت

20-ناکار آمدی نظام مدیریت مبتنی بر شواهد

21-فقدان دیدگاه مبتنی بر هدف و نتیجه

چالش های اصلی

1-بدلیل عدم وجود نظام اطلاعات سلامت برنامه ریزی مشکل است

2-توسعه بخش های مختلف سلامت محور نیست

ماموریت های شهرداری در حوزه سلامت

1-ارتقای شاخص های سلامت

2-مشارکت فعال جامعه و توانمند سازی مردم در تامین و ارتقای سلامت خود و جامعه

3-تامین محیط زیست سالم شهری

4-توسعه پژوهش های کاربردی در حوزه سلامت

5-ارتقای کیفیت زندگی و تسهیل حضور اجتماعی معلولین/جانبازان و سالمندان

6-پیشگیری/ درمان و باز توانی آسیب های اجتماعی تهدید کننده سلامت

7-استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت

8-تامین امنیت و ایمنی غذا

9-توسعه رویکرد مبتنی بر سلامت در مدیریت شهری

اهداف کلی سلامت شهرداری

_بهبود کیفیت زندگی شهروندان

_افزایش امید به زندگی

اهداف استراتژیک

_بهبود شیوه سیاست گذاری/ مدیریت وحاکمیت

_کاهش عوامل خطر تهدید کنده سلامت

برنامه های شهروند سالم

_توانمند سازی در جهت کاهش حوادث شهری

_آموزش مهارت های زندگی

_توسعه فرهنگ سلامتی در خانواده ها

_کاهش رفتارهای پرخطر تهدید کننده سلامت از طریق آموزش و توانمند سازی

برنامه های شهر سالم

1-اجرای طرح خانه سلامت محله.(ارائه کننده خدمات مشاوره ای-مددکاری اجتماعی-آموزشی)

2-اجرای طرح شهردار محله در قالب شوراهای سلامت

3-کمک به ایجاد مدرسه سالم

4-ارتقا بهداشت و ایمنی مساجد

5-سالم نگه داشتن محیط های عمومی

برنامه های جامعه سالم

1_اجرای طرح کانون های سالمندی در مکان های عمومی

2-اجرای طرح جامع فراگیر –فرا ده ویژه کودکان

3-اجرای طرح خانه اسباب بازی

4-ارتقا فرهنگ زیست محیطی شهروندان

 


فایل بصورت کامل (جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب انتهای سایت مراجعه کنید)

www.environmentalhealth.ir