نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
گزارش کارآموزی جمع آوری شبکه آب و فاضلاب بوشهر - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

گزارش کارآموزی جمع آوری شبکه آب و فاضلاب بوشهر


گزارش کارآموزی جمع آوری شبکه آب و فاضلاب بوشهر


بخشی از متن:
شهر بوشهر که به عنوان مرکز استان بوشهر و همچنین بندر ورود و صدور قسمتی از کالاهای کشور است، در طول و عرض جغرافیائی به ترتیب ۵۱ و ۲۹ درجه واقع شده است.
بوشهربا متوسط بارندگی حدود ۲۲۳ میلیمتر در سال جزء مناطق گرم و مرطوب محسوب می شود دفع فاضلاب خانگی این شهر عمدتاً به طریق سنتی (جمع آوری در مخازن زیرزمینی و تدریجاً جذب در چاه و یا حسب مورد) با تانکر تخلیه شده و دفع می گردد.
طرح جمع آوری فاضلاب از سال ۱۳۷۴ برای یک دوره ۲۵ ساله (انتهای طرح سال ۱۴۰۰) با جمعیت ۲۲۴۰۰۰ نفر می باشد (بدون جمعیت نظامی شهر) با سرانه ۱۸۰ لیتر در روز برای هر نفر و به صورت سیستم مجزا طراحی گردیده است.

فهرست مطالب:
فصل اول: معرفی محل کارآموزی
پروژه فاضلاب بوشهر
خلاصه گزارش موقعیت اجرایی و لزوم تکمیل طرح فاضلاب شهر بوشهر
شبکه جمع آوری فاضلاب بخش شمالی
شبکه جمع آوری فاضلاب بخش جنوبی شهر
شبکه جمع آوری فاضلاب حوزه جاده نیروگاه و منطقه زندان و حاشیه جاده برازجان و تنگکها
ایستگاه پمپاژ
خط انتقال فاضلاب از ایستگاه پمپاژ به تصفیه خانه
تصفیه خانه فاضلاب بوشهر
هزینه اجرائی مورد نیاز برای اجرای باقیمانده طرح فاضلاب شهر بوشهر
فصل دوم: مشخصات عملیات اجرایی شبکه های فاضلاب
لوله گذاری به روش حفر ترانشه باز
عملیات لولهگذاری با لولههای پلیاتیلن براساس فهرست بها
عملیات لوله گذاری با لوله های بتنی فاضلابی
لوله گذاری به روش حفر تونل
عملیات لوله گذاری با لوله های بتنی فاضلابی به روش تونل سنتی
کول گذاری
آدم روها
مشخصات ساختمانی آدم رو
مراحل احداث حوضچه و آدم رو براساس فهرست بها
قاب و درپوش آدم رو
آدم روهای ریزشی
مجرای بازدید
اتاقک اتصال
سایر تجهیزات
درپوشهای چدنی
نردبانهای آدم روها
محل فاضلاب روها
محل فاضلابرو در خیابان
حداقل عمق فاضلاب رو
سایر مشخصات آدم روها
سازه آدم رو پیش ساخته
کانال کف آدم رو
آب بندی لوله های فاضلاب ( تست لوله ها)
دریچه شستشو
اتصالات خانگی
فصل سوم: تلمبه خانه های فاضلاب
شناسائی
پمپهای فاضلاب با هوای فشرده ( تلمبه های هوائی)
پمپهای فاضلاب با جریان هوا ( پمپهای حبابی)
پمپهای پیچوار
ساختمان پمپهای پیچوار
مشخصات پمپهای پیچوار
پمپهای دورانی
انواع پمپهای دورانی
الف- پمپهای شعاعی یک پره ای
ب- پمپهای شعاعی دو یا سه پره ای
ج- پمپهای با پروانه مارپیچی
د- پمپهای استوانه ای
ه- پمپهای پروانه ای
دسته بندی پمپهای دورانی فاضلاب از نظر شکل کار گذاردن آنها
الف) در صورتیکه تلمبه خانه ازدواتاق خشک و تر تشکیل شود
ب) در صورتیکه تلمبه خانه از یک اتاق تر( انباره ی فاضلاب) تشکیل شود
منابع
فهرست اشکال
فهرست جداول
فهرست عکسهایی از محل کارآموزیفایل بصورت کامل 

(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب انتهای سایت مراجعه کنید)

www.environmentalhealth.ir