نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
نحـوه تکمـیل جـدول فعالیـتهای فصـلی بهداشـت محـیط - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

نحـوه تکمـیل جـدول فعالیـتهای فصـلی بهداشـت محـیط


نحـوه تکمـیل جـدول فعالیـتهای فصـلی بهداشـت محـیط (فرم شماره 2)

 

 

1- آمـوزش

1- 1- تعداد جلسات آموزشی  : منظور تعداد جلسا تی است که بمنظور آموزش اصناف و مردم در هر فصل برگزار می گردد.    

2- 1- آموزش های چهره به چهره به متصدی و کارگران  ، هنگام بازدید از مراکز تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی ، جزء آمار این قسمت محسوب نمی گردد.

3 –1- این قسمت  از جدول ، با توجه به فرم فعالیتهای آموزش بهداشت محیط شهرستان   (فرم شماره 4/3) تکمیل  می شود.

 

2- گواهینامه بهداشت عمـومی صادره تایید شده

1-2- با توجه به ماده یک از  فصل اول آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و   بهداشتی : کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مراکز تهیه، تولید ، توزیع ، نگهداری و فروش ، وسایط نقلیه حامل    مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی اشتغال دارند ، موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را به ترتیبی که معاونت سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می نماید گذرانده و گواهینامه معتبر آنرادریافت دارند

 

2-2-  تعداد گواهینامه های صادرشده در هر فصل ، بطور جداگانه ،ثبت می شود.

 

3- کارت معاینه پزشکی صـادر شده

1-3- در پایان هر فصل ، با جمع بندی آمار ثبت شده در فرم شماره 9/4 ، این قسمت تکمیل می شود.

2-3- آمار فعالیتهای هر فصل فقط مربوط به همان فصل بوده و نباید با فصل قبل یا بعد جمع شود و نهایتاً در پایان سال ، مجموع آمار چهار فصل در ستون جمع سالیانه ثبت می گردد.

 

 

4- امـاکن عمومی و مـراکز تهیه ، توزیع مواد خوراکی

1-4- منظور از معیار بهسازی  : مراکز یا اماکنی  است که دارای شرایط فصل دوم آیین نامه مقررات بهداشتی باستثنای  مواد 30-31 -32-34-38-40-42-44-45باشند . ( شرایط ساختمانی و بهداشتی مراکز تهیه ، توزیع ، نگهداری و فروش   مواد غذایی و اماکن عمومی )

ماده 30 - قفسه ،ویترین و گنجه ها باید قابل نظافت بوده ، مجهز به در و شیشه سالم و همیشه تمیز و  فاصله کف آنها از زمین حدود 20 سانتیمتر باشد.

ماده 31 - پیشخوان و میز کار باید سالم و سطح آن از جنس قابل شستشو باشد.

ماده 32- سبزیجات و صیفی جاتی که در اماکن و مراکز عرضه مواد غذایی بصورت خام ،در اختیار مشتریان گذاشته می شود باید در محل مخصوص ، تمیز و با آب سالم و مایع ظرفشویی شستشو شده و پس از گندزدایی ،آبکشی و مصرف گردد.

 ماده 34- کلیه مواد غذایی فاسد شدنی باید در یخچال و یا سرد خانه مناسب نگهداری شودو مدت آن بیش از زمانی نباشد که ایجاد فساد یا تغییر کیفیت نماید.

ماده 38- در فصل گرما حداکثر درجه حرارت داخل اماکن نباید بیشتر از 30 درجه سانتی گراد باشد.

ماده 40- برای جلوگیری از حریق و انفجار و سایر خطرات احتمالی باید پیش بینی های لازم با توجه به حجم کار و نوع فعالیت و تعداد کارگران بعمل آید.

ماده 42- زباله دان در پوش دار ، زنگ نزن، قابل شستشو ، قابل حمل ، با حجم مناسب و  به تعداد کافی موجود باشد.

ماده 44- نقشه کلیه ساختمان های اماکن عمومی ، مراکز ، کارگاهها و کارخانجات موضوع این آیین نامه به منظور انطباق با موازین بهداشتی قبل از اجراباید به تصویب مقامات مسئول برسد.

ماده 45- اماکنی که اجازه قبول مسافر دارند باید علاوه بر رعایت کلیه موارد بهداشتی ،واجد شرایط زیر باشند :
تبصره 1- در هر اتاق تعداد تختخواب ها باید طوری باشد که برای هر تخت  حداقل 5 متر مربع مساحت منظور گردد.
تبصره 2- هر اتاق دارای دستشویی مجهز به صابون باشد. ( ترجیحاً صابون مایع )

تبصره 3- در هر طبقه به ازاء هر 18 تخت حداقل دو دستگاه مستراح ( یک دستگاه مردانه و یک دستگاه زنانه ) با شرایط کاملاً بهداشتی وجود داشته باشد.

 تبصره 4- تعداد دوش آب گرم و سرد در هر طبقه از ساختمان نبایدکمتر از مجموع تعداد مستراح های همان طبقه باشد.
تبصره 5- در صورتی که در داخل اتاقها امکانات صحیح و قابل قبول برای آشپزی وجود نداشته باشد وجود آبدار خانه  با شرایط بهداشتی  و مجهزدر هر طبقه الزامی است.
تبصره 6- پله باید دارای حفاظ و روشنایی کافی ( حداقل 100 لوکس)بوده و لغزنده نباشد، ارتفاع پله حداکثر 18 سانتیمتر و عرض آن حداقل 30 سانتیمتر باشد.
تبصره 7- البسه و لوازم پارچه ای مانند ( حوله ، ملحفه و ...)باید با دستگاههای اتوماتیک در محل مناسب  که مطابق نقشه  استاندارد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشد ، شستشو ،  ضد عفونی ، خشک و اطو شود.

2-4- منظور از معیار بهداشتی : مراکز یا اماکنی است که کلیه شرایط آیین نامه را رعایت کرده باشند.

3-4- اماکن عمومی مشمول اصلاح ماده 13 که در فرمهای آماری می بایست منظور گردد شامل :

اماکن عمومی مشمول اصلاح ماده 13

کد فرعی

کد اصلی

هتل

1

 

 

 

 

 

 

 

5

متل

2

وسائط نقلیه حمل و نقل مواد غذایی

3

مهمانپذیر

4

مهمانسرا ، زائر سراها

5

پانسیون ، خوابگاههای دانشجویی

6

آسایشگاه سالمندان و معلولین

7

مهد کودک

8

باشگاهها و سالنهای ورزشی

9

استخر و سونا

10

مرکز فرهنگی و هنری

11

پایانه های مسافربری

12

تماشاخانه ها و سینما ها و تاتر

13

استادیومها و ورزشگاهها

14

حمام مردانه

1

6

حمام زنانه

2

آرایشگاه مردانه و موسسات آموزشی مربوطه

1

7

آرایشگاه زنانه و موسسات آموزشی مربوطه

25- مـواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی       

1-5-  این قسمت بر اساس نتایج ثبت شده در فرم شماره 14/4 تکمیل می شود.

2-5- آمار هر فصل ، فقط مربوط به همان فصل بوده و نباید با فصل قبل یا بعد جمع شود و نهایتاً در پایان سال ، مجموع آمار چهار فصل در ستون جمع سالیانه ثبت می گردد.

3-5-  میزان مواد خوراکی و بهداشتی معدوم شده می بایست بر اساس نتایج آزمایشگاهی باشد و مواد غذایی که طی بازرسی توسط بازرسان معدوم می شود جزء آمار محسوب نمی گردد.

 

 

6- مراکـز بهداشتی درمانـی

 

1-6- مراکز بهداشتی درمانی شامل  : بیمارستانها- مراکز بهداشتی درمانی - خانه های بهداشت تسهیلات زایمانی - پایگاه بهداشت  – مطب ها و تزریقات و پانسمان- آزمایشگاههای تشخیص طبی – رادیولوژی – دندانپزشکی – فیزیوتراپی- درمانگاهها  دولتی و خصوصی می باشند

2- 6- منظور از تعداد کل : تعداد مراکز بهداشتی درمانی موجود در منطقه تحت پوشش می باشد.

3-6- منظور از تعداد مطلوب : تعداد مراکز بهداشتی درمانی موجود در منطقه تحت پوشش با شرایط مطلوب می باشد.

4-6- در ستون مربوط به هر فصل ، منظور از تعداد کل ، تعداد مراکز بهداشتی درمانی بازدید شده در آن فصل می باشد.

ومنظور از مطلوب ، تعداد مراکز بهداشتی درمانی بهداشتی شده در آن فصل می باشد.

 

 

7- مراکـز آموزشی و تـربیتی

1-7- مراکز آموزشی و تربیتی شامل : آمادگی – مدارس  ( دبستان ، راهنمایی و دبیرستان) آموزشگاهها و هنرستانها-            مراکز آموزشی و تربیتی شبانه روزی-  دانشکده ها و دانشگاهها- پرورشگاهها- حوزه های علمیه- پادگانها و مـراکز نـظامی و انتظامی می باشد.

2-7 - منظور از تعداد کل : تعداد مراکزآموزشی و تربیتی موجود در منطقه تحت پوشش می باشد.

3-7- منظور از تعداد مطلوب : تعداد مراکزآموزشی و تربیتی موجود در منطقه تحت پوشش با شرایط مطلوب می باشد

4-7-  در ستون مربوط به هر فصل ، منظور از تعداد کل ، تعداد مراکز آموزشی و تربیتی بازدید شده در آن فصل  می باشد.

و منظور از مطلوب ، تعداد مراکز آموزشی و تربیتی بهداشتی  شده در آن فصل می باشد.

 

 

 

8- کلـرسنجی

1- 8- مقدار کلر باقیمانده مطلوب : 8/0 – 5/0 میلی گرم در لیتر  ( PPM)

2- 8-  سایر موارد : بالا تر از 8/0 و کمتر از 5/0 میلی گرم در لیتر ( PPM )

3- 8- آمار کلرسنجی به تفکیک تعداد موارد مطلوب و نامطلوب در هر فصل ثبت می شود.

4-8-  آمار هر فصل ، فقط مربوط به همان فصل بوده و نباید با فصل قبل یا بعد جمع شود و نهایتاً در پایان سال ، مجموع آمار چهار فصل در ستون جمع سالیانه ثبت می گردد.

 


 

9- نمـونه بـرداری آب                          

تعداد موارد شیمیایی و میکروبی ( مطلوب و نامطلوب ) مربوط به هر فصل ، بطور جداگانه ثبت  می شود.

 

 

10-  تـعداد خانوارهای روستایی با دسـترسی به آب آشامیدنی ( شبکه عمومی قابل شرب و منابع بهسازی شده )

1-10- منظور از دسترسی به آب آشامیدنی این است که :  حداکثر با یک ربع ساعت پیاده روی ، بتوان به آب آشامیدنی دسترسی پیدا کرد.

2- 10-  منظور از شبکه عمومی آب آشامیدنی : سیستم لوله کشی آب آشامیدنی قابل شرب می باشد.

3- 10-  منظور از منابع بهسازی شده : چاه ، چشمه ، قنات ، آب انبار و... بهسازی شده  می باشد.

4- 10-  مناطقی که منابع آب آنها بعلت زیاد بودن مقدار املاح ، قابل آشامیدن نیست ولی از نظر مصارف شستشو ، استحمام و ... سالم و بهداشتی و در سیستم لوله کشی شهر یا روستا جریان دارد جزء آمار این قسمت بحساب نمی آید .

5- 10- در این قسمت نیازی به تکمیل ستون آخر ( جمع سالیانه ) نمی باشد. 

 

 

11- تعـداد خانوار های روستایی با دسترسی به شبـکه عمومی آب آشامـیدنی

1- 11- منظور از شبکه عمومی آب آشامیدنی : سیستم لوله کشی آب آشامیدنی قابل شرب  می باشد.

2- 11-  در این قسمت نیازی به تکمیل ستون آخر ( جمع سالیانه ) نمی باشد.

 

12- مستـراحهای خـانوار روستایـی

1- 12- منظور از مستراح بهداشتی  دارا بودن حداقل 7 شرط لازم برای یک مستراح بهداشتی می باشد که عبارتند از :

- دارای دیوار های جانبی و سقف ، با ارتفاع مناسب باشد

- دیوارها ی جانبی داخلی حداقل تا ارتفاع 15 سانتیمتر  کاشیکاری و بقیه آن قابل شستشو بوده ، کف قابل شستشو و به سمت سره مستراح شیب مناسب داشته باشد.

- سره صاف ،بدون شکستگی و کاملاً قابل شستشو باشد.

- جریان هوا به فضای آزاد در داخل اطاقک مستراح وجود داشته باشد.

- امکان دسترسی به آب جهت شستشو وجود داشته باشد.

- ساختمان اطاقک بدنما نبوده و داخل اطاقک متعفن نباشد.

- در, با ارتفاع مناسب و قابل باز و بسته شدن کامل ، وجود داشته باشد.

 

2-12-  منظور از تعداد مستراح موجود, تعداد مستراح منازل روستایی می باشد.

3-12- نیازی به تکمیل ستون آخر ( جمع سالیانه ) نمی باشد.

 

 

 

 

 


 

13- جمـع آوری و دفـع زبـاله

1-13- منظور از سیستم جمع آوری زباله این است که زباله خانوارهای روستایی با یک برنامه ریزی مشخص جمع آوری و جهت دفع به محل مورد تائید مقامات بهداشتی هدایت می شود و اهالی نیز بابت انجام این کار مشارکت فعال دارند.

2-13-  در ردیف اول , تعداد خانوارهائیکه از سیستم جمع آوری و دفع بهداشتی عمومی زباله برخوردار هستند نوشته          می شود.

3-13-  در ردیف دوم , تعداد روستاهائیکه بیش از 75 در صد خانوارهای آن از جمع آوری و دفع بهداشتی زباله بهره مند هستند قید می گردد.

4-13- نیازی به تکمیل ستون آخر ( جمع سالیانه ) نمی باشد.

 

 

 

14- جمـع آوری فضـولات حیوانـی

1-14- در ردیف اول , تعداد خانوارهائیکه دارای دام هستند و فضولات حیوانی را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع         می کنند ذکر می گردد.

2-14- در ردیف دوم , تعداد روستاهائیکه بیش از 75 در صد خانوارهای آن از جمع آوری بهداشتی فضولات حیوانی بهره مند هستند قید می گردد.

3-14- نیازی به تکمیل ستون آخر ( جمع سالیانه ) نمی باشد

 


 

وضـعیت بهـسازی و بهـداشتی مراکـز و امـاکن مشمول و غیر مشمول قانون اصـلاح ماده13

( فرم شماره 3/4)

 

 

 1- کد های اصلی بر مبنای نوع فعالیت ( تولید ، توزیع ، فروش و محل های سرو و ...) تقسیم بندی شده است

  

2- کد های فرعی با توجه به واحدهای هر صنف بصورت جداگانه به هر صنف تعلق گرفته است.

 

3- تعداد کل : منظور از  << تعداد کل >> ،  مراکز و اماکنی است که سه ماه متوالی در طول سال فعال باشند.

 

4- منظور از معیار بهسازی : مراکز یا اماکنی  است که دارای شرایط فصل دوم آیین نامه مقررات بهداشتی  ( شرایط ساختمانی و بهداشتی مراکز تهیه ، توزیع ، نگهداری و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی ) با استثنای  مواد30-31-32-34-38-40-42-44-45باشند .

 

5- منظور از معیار بهداشتی : مراکز یا اماکنی است که کلیه شرایط آیین نامه اجرایی قانون  اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی را رعایت کرده باشند.

 

 

نکات قابل توجه در تکمیل کارت  معاینه پزشکی

( فرم شماره 8/4)

 

 

کارت معاینه پزشکی منحصراً از طرف مرکز بهداشت شهرستان یا مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی وابسته به وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد.                                                    مدت اعتبار کارت فوق برای پزندگان اغذیه ، ساندویچ ، بستنی ، آبمیوه فروشان ، قنادان، مشاغل  مشابه و نیز کارگران کارگاه ها و کار خانجات تولید مواد غذایی و بهداشتی فاسد شدنی 6 ماه  و برای سایر مشاغل این آیین نامه حداکثر یکسال می باشد.

 

نکات قابل توجه در تکمیل فرم  ثبت صدور کارت معاینه پزشکی( فرم شماره 9/4)

 

 

این فـرم جهت جمـع بندی آمار کارت معاینه پزشکی می باشد و می بایست با آمـار جدول فعالیتهای بـهداشت محیط  ( فرم  شماره2  قسمت کارت معاینه پزشکی صادر شده ) هم خوانی داشته  باشد.

 

 

 

نکات قابل توجه در تکمیل کارت خلاصه وضعیت بهداشتی .... .... در بازدید ها و کنترل های بهداشتی

بازرسین بهداشت محیط ( فرم شماره 10/4 )

 

 

1- این فرم بصورت کارت در اندازه A4  و برنگ سفید چاپ می گردد.

2- در محل نقطه چین در عنوان فرم  , نوع مرکز یا امکنه مورد نظر ثبت می گردد.

3- جدول مربوطه شامل پنج ستون و بیست ردیف بوده که هر ردیف برای هر بازدید می باشد. در ستون دوم , تاریخ بازدید و در ستون سوم  , خلاصه نواقص بهداشتی موجود (مثلاٌ فاقد کارت معاینه- فاقد روپوش- عدم نظافت عمومی ) ثبت می شود. در ستون چهارم اقدامات بازدید کننده ( آموزش – اخطارو... ) ثبت و در ستون پنجم نام و امضاء بازدید کننده ثبت می گردد.

4- این کارت  بایستی در محل کسب ( مرکز یا امکنه ) ,  نزد متصدی نگهداری و در معرض دید نصب گردد.

 

 

 

 

نکات قابل توجه در تکمیل فرم دفتر گزارش روزانه ( فرم شماره 11/4)

 

1- این دفتر بمنظور ثبت گزارش فعالیت روزانه, توسط بازرس بهداشت محیط تکمیل و در واحد مربوطه نگهداری می شود.

2- هر صفحه برای ثبت فعالیت همانروز بوده و در صورت عدم حضور بازرس بهداشت محیط در مرکز یا عدم انجام فعالیت خاصی در آنروز ، در گزارش روز یا روزهای بعد، در قسمت ملاحظات جدول پایین صفحه همان روز نوشته می شود.

3- منظور از ((اقدامات انجام یافته))در جدول پایین هر صفحه , اینست که : هر گونه فعالیت ( به غیر از بازدیداز اماکنی که در جدول بالایی ثبت  شده است.) در آنجا نوشته شود. از قبیل : کلرسنجی – نمونه برداری  ازآب – بررسی شکایات بهداشتی – بازدید از تاسیسات آب و فاضلاب – زباله و اماکن عمومی    غیر مشمول و ...

4- اگر مواردی غیر از موارد  فوق الذکر باشد , در ستون ملاحظات ثبت می گردد.


موقعیت و وضعیت مراکـز تهیه ، توزیع و فروش مواد غذائی و امـاکن عمومی مسیر  راهها

( فرم شماره 12/4)

 

1- منظور از مراکز و اماکن عمومی مسیر راهها ،  به کلیه مراکز و اماکن مشمول و غیر مشمول قانون اصلاح ماده 13 که در خارج از محدوده شهری و روستایی  می باشند اطلاق می شود .

 

2- در صورت داشتن شرایط بهسازی و بهداشتی با علامت  ( 4  ) ،در غیر اینصورت با علامت  ( 6)مشخص شود.

 

3- این فرم بایستی پس از تکمیل ، به امضاء تنظیم کننده و تایید کننده فرم برسد.

                                                                                                 

 

 

 

نکات قابل توجه در تکمیل فرم کنترل مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

( فرم شماره 14/4)

 

این فرم در مرکز بهداشت شهرستان توسط کارشناس بهداشت مواد غذائی ودر مراکز بهداشتی درمانی توسط بازرس بهداشت محیط بصورت ماهیانه تکمیل , و نتیجه آن در فرمهای مربوطه (فرم شماره 2و فرم 1 – 110) که بصورت  فصلی ارسال می گرددثبت , و یک نسخه از آن در پرونده مواد غذائی بایگانی می شود.

 

 

 

 

 

 

 


 

نحوه تکمیل جدول ارزیابی نهایی وضعیت بهداشتی مساجد استان

( فرم شماره 1/5)

 

 

1- منظور از تعداد کل مساجد : کلیه مساجد تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی مربوطه می باشد که بایستی در هر فصل حداقل یکبار بازدید شوند.

2- این فرم درپایان هر فصل با توجه به چک لیست فرم آیین نامه مقررات بهداشتی مساجد توسط بازرس بهداشت محیط مرکز مربوطه تکمیل و نتیجه آن در فرم شماره 2/5 ثبت و به مرکز بهداشت شهرستان ارسال  می گردد.

3- در هر فصل می بایست حداقل یک مرتبه, مساجدمورد بازدید قرار گرفته و در فرم مر بوطه آخرین وضعیت را ثبت نمایند.

4- این فرم در مرکز بهداشتی درمانی  شهری یا روستایی توسط بازرس  بهداشت محیط تکمیل و در پرونده بهداشت مساجد در مرکز مربوطه نگهداری و در صورت لزوم , یک نسخه از آن به مرکز بهداشت شهرستان ارسال  می گردد.


نحـوه تکمیل جـدول ارزیابی بهـداشت مـحیط مساجـد

( فرم شماره 2/5)

 

 

ـ ستون دوم : نام واحد ( مرکز بهداشت یا مرکز بهداشتی درمانی شهری/روستایی یا پایگاه بهداشت)

1- در صورتیکه این فرم در مرکز بهداشت شهرستان تکمیل می شود بایستی در این ستون نام مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی تحت پوشش نوشته شود.

2- در صورتیکه این فرم در مرکز بهداشتی درمانی شهری یا روستایی و یا پایگاه بهداشت تکمیل می شودبایستی در این ستون نام خانه های بهداشت تحت پوشش آن مرکز بهداشتی درمانی یا پایگاه بهداشت  نوشته شود.

 

 

ـ ستون سوم : تعداد کل مساجد تحت پوشش  :

1- در این ستون تعداد کل مساجدی که در منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی شهری یا روستایی و یا پایگاه بهداشت  قراردارد ثبت می گردد.

2- مساجد در هر فصل می بایست حداقل یکبار مورد بازدید قرار گیرند.

 

ـ ستون چهارم لغایت ششم  :

1- با استفاده از نتایج حاصله از فرم شماره 1/5 ( قسمت وضعیت نهایی مساجد ) این سه ستون تکمیل می گردد.

 

ـ ستون هفتم - شرایط آبدار خانه بهداشتی :                                                                          

ماده 1 - کارکنان آبدارخانه و تمام کسانیکه با توزیع آب و چای و هر نوع مواد غذائی سر و کار دارند موظفند کارت معاینه پزشکی معتبر داشته باشند.

ماده 2- کارکنان آبدارخانه و سایر افرادیکه با توزیع مواد غذائی سرو کار دارند باید ملبس به روپوش برنگ روشن بوده و همواره رعایت کامل بهداشت فردی را بنمایند.

ماده 3- آبدار و هر یک از کارکنان آبدار خانه باید حوله و صابون اختصاصی برای خود داشته باشند وجعبه کمکهای اولیه با تمام وسایل و لوازم مربوطه وجود داشته باشند.

ماده 10- ظروفی که برای توزیع میوه و شیرینی و خرما و امثال آنها مورداستفاده قرار میگیرند باید از انواع سالم و بهداشتی بوده , کاملاً شستشو و باوسیله تمیز و عاری از آلودگی خشک شود.

ماده 11- توزیع آب و شربت و چای و قهوه و امثال آنها در مساجد فقط در لیوانهای یکبار مصرف مجاز است.

ماده12- چنانچه در مسجد, میوه توزیع میشودباید در محل مخصوص شستشو و گندزدائی و سپس توزیع شود.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ـ ستون هشتم - شرایط توالت بهداشتی مساجد :

ماده 19- حضور یکنفر کارگر با لباس کار و چکمه و دستکش لاستیکی برای استقرار مستمر و نظافت محوطه وضوخانه و توالت و دستشوئی ضروریست.

ماده 28- پیش بینی لازم برای تامین نور بصورت طبیعی یا مصنوعی در تمام قسمتهای مسجد اعم از داخل آبدارخانه ، کفش داری ، وضوخانه، توالت و دستشوئی با رعایت کامل مسائل ایمنی ضروریست.

 ماده 29-آب مصرفی در تمام قسمتهای مسجد باید سالم و مورد تایید مقامات بهداشتی باشد.

ماده 36- وجود تعداد کافی توالت بهداشتی به تناسب تعداد مراجعین به مسجد در ساعات و ایام حداکثر مراجعه ضروری است

ماده 37 - کف توالت از جنس مقاوم و قابل شستشو و دارای شیب به طرف سره و چاهک توالت بوده و همواره تمیز و پاکیزه باشد.

ماده 38 – استفاده از سره توالت ساخته شده از جنس مقاوم و صاف و صیقلی بدون شکستگی ، قابل شستشو و مجهز به     شتر گلو  الزامیست.

ماده 39- دیوارهای توالت باید از کف تا زیر سقف از کاشی، سنگ و یا سرامیک برنگ سفید و همواره تمیز و پاکیزه باشد.

ماده 40- سقف توالت باید صاف و از جنس مقاوم و برنگ روشن و همواره تمیز باشد.

ماده 41- وجود شیر برداشت ( حتی المقدور مجهز به شیلنگ خرطومی ) در داخل هر توالت الزامی است.

ماده 42- پیش بینی لازم برای تهویه کامل و نیز جلوگیری از ورود حشرات بداخل محوطه عمومی و هر یک از توالتها بعمل آید.

ماده 43- وجود تعداد کافی دستشوئی بهداشتی متناسب با تعداد مراجعین در ساعات و ایام حداکثر مراجعه به مسجد الزامی است.

ماده 48- توالت باید دارای در سالم و بدون شکستگی و ترک خوردگی و زنگ زدگی و فاقد هر گونه درز و فضای باز بوده و بطور کامل قابل بستن و همواره تمیز و پاکیزه باشد.

نکته : مسجدی که 75 در صد تعداد توالتهای آن بهداشتی باشد در قسمت بهداشتی در نظر گرفته می شود.

 

ستون نهم  - شرایط  دستشوئی  و وضو خانه بهداشتی مساجد :

ماده 19- حضور یکنفر کارگر با لباس کار و چکمه و دستکش لاستیکی برای استقرار مستمر و نظافت محوطه وضوخانه و توالت و دستشوئی ضروریست.

ماده 29- آب مصرفی در تمام قسمتهای مسجد باید سالم و مورد تایید مقامات بهداشتی باشد.

ماده 30- فاضلاب تولیدی در آبدارخانه ، حیاط ، توالت و دستشوئی و وضوخانه باید به طریقه بهداشتی دفع گردد.

ماده 32- کف قسمت وضوخانه باید از جنس مقاوم و قابل شستشو و دارای شیب کافی بطرف کف شور و چاهک فاضلاب باشد.

ماده 33- پوشش سطح داخلی دیوارهای قسمت وضوخانه باید از کف تا زیر سقف از کاشی ، سنگ یا سرامیک و یا حداقل سیمان صاف تخته ماله ای و لیسه ای برنگ روشن و همواره تمیز و پاکیزه باشد.

ماده 34- شیرهای برداشت قسمت وضوخانه باید همواره سالم و بدون اینکه موجب پراکندگی و ترشح آب شود و قابل استفاده بوده و تعداد آنها متناسب با مراجعین , در ساعات و ایام حداکثر مراجعه به مسجد باشد.

ماده 35- وجود ظرف محتوی صابون مایع در مجاورت هر شیر برداشت در قسمت وضو خانه اجباریست.

ماده 43- وجود تعداد کافی دستشوئی بهداشتی متناسب  با تعداد مراجعین, در ساعات و ایام حداکثر مراجعه به مسجد, الزامی است.

ماده 45- استفاده از دستشوئی صاف و صیقل از جنس کاشی یا سرامیک که همواره تمیز و پاکیزه باشد الزامی است.   

ماده  46- هر دستشوئی باید مجهز به ظرف مخصوص محتوی صابون مایع باشد.

ماده 47- شیرهای برداشت آب , لوله و مجاری دفع فاضلاب دستشوئیها باید همواره سالم و بدون اینکه ایجاد ترشح نمایند مورد استفاده قرار گیرند.

ـ ستون دهم -  سیستم دفع فاضلاب مساجد :

سیستم فاضلاب بهداشتی, باعث آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی نشده و بصورت روباز نیز دفع نگردد.

 

ـ ستون یازدهم – کپسول اطفاء حریق :

مساجد باید دارای کپسول اطفاء حریق به تعداد و حجم کافی به تناسب فضای مسجد باشند .

 

ـ ستون دوازدهم -  مساجدی که دارای کفشداری هستند باید موارد زیر را رعایت نمایند :

 

ماده 5- کارکنان قسمت کفشداری موظفند هنگام کار از روپوش و دستکش و همچنین ماسک مخصوص استفاده نمایند.

ماده 20- حضور تعداد کافی کارگر کفشداری بتناسب تعداد مراجعین به مسجد الزامیست.

- دارای قفسه مناسب جهت نگهداری کفش ها باشند.

 

نکته مهم : فرم شماره 2/5 بر اساس جمع بندی فرم آیین نامه مقررات بهداشتی مساجد ( ارسالی از مراکز بهداشتی درمانی شهری / روستایی ) تکمیل می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نکات قابل توجه در تکمیل برچسب نمونه آب

( فرم شماره 1/6)

 

1- اطلاعات این بر چسب با اطلاعات نوشته شده در فرم شماره 2/6 ( برگ ارسال نمونه به آزمایشگاه ) یکسان باشد.

 

2-  این بر چسب بایستی حتماٌ بر روی ظروف نمونه برداری میکروبی و یا شیمیائی آب نصب شود.

 

 

 

نکات قابل توجه در تکمیل فرم  کلرسنجی آب آشامیدنی  ( شبکه لوله کشی – کلر مادر )

(فرم شماره 5/6)

 

1- اگر کلرسنجی مربوط به  کلر مادر باشد محل نمونه برداری ذکر و  با علامت + مشخص شود.

2- این فرم  در خانه بهداشت توسط بهورز و در مراکز بهداشتی درمانی شهری   و روستایی و یا پایگاه بهداشت توسط بازرس بهداشت محیط تکمیل و  در پوشه آب بایگانی  شود.

 

 

نکات قابل توجه در تکمیل فرم وضعیت تامین آب آشامیدنی روستای ................. بخش ...........

( فرمهای شماره 6/6 و7/6)

 

 

Ø     منظور از منابع آب : محل تامین آب   است مثل : چشمه ، چاه ، قنات و ...

Ø     منظور از مخزن آب : محل ذخیره و نگهداری آب ، جهت مصرف می باشد. مثل مخازن هوایی و زمینی

Ø     آب آشامیدنی  :  آبی است که قابل شرب باشد.

Ø     آب بهداشتی آبی است که :  بدلیل وجود املاح شیمیایی بیش از حد مجاز  قابل شرب نبوده و یا نوشیدن آن برای مصرف کنندگان نامطلوب می باشد ولی بدلیل عاری بودن از میکروب ، جهت سایر مصارف از قبیل شستشو ، استحمام و ... مشکل خاصی نداشته باشد.

Ø     این فرم در خانه بهداشت توسط بهورز تکمیل و در پوشه آب بایگانی می شود.

 


 

 

نکات قابل توجه در تکمیل فرم ارسال موارد نامطلوب سنجش کلر باقیمانده

( فرم شماره 8/6)

 

 

1- این فرم مـی بایست در خـانه بهداشت توسط بهورز تکمیل و به مرکـز  بهـداشتی درمـانی مـربوطه ارسال گردد.

2- رونوشت  این فرم در پوشه آب موجود در خانه بهداشت بایگانی شود

                                                      

        نتایج کنترل آب آشامیدنی روستاهای فاقد شبکه لوله کشی تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی                               ( فرم شماره 9/6)

          

1- در صورتیکه این فرم در مرکز بهداشت استان تکمیل می گردد, بایستی در ستون دوم نام شهرستانها و در ستون سوم تعداد روستاهای فاقد شبکه لوله کشی نوشته شود.

 

2- در صورتیکه این فرم در مرکز بهداشت شهرستان تکمیل می گردد, بایستی در ستون دوم نام مراکز بهداشتی درمانی فاقد شبکه لوله کشی نوشته شود و در ستون سوم تعداد روستاهای ( اصلی و اقماری )  تحت پوشش هر مرکز نوشته شود.و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به مرکز بهداشت استان ارسال گردد.

 

3- در صورتیکه این فرم در مرکز بهداشتی درمانی روستایی تکمیل می گردد, بایستی در ستون دوم نام روستاهای اصلی و اقماری فاقد شبکه لوله کشی تحت پوشش آن مرکز ثبت گردد و ستون سوم خالی می ماندوگزارش آن بصورت ماهیانه به مرکز بهداشت شهرستان ارسال گردد.

 

 

گزارش فوری وضعیت بهداشت محیط در رابطه با بروز بیماریهای منتقله از آب در نقاط شهری و روستایی                  ( فرم شماره 12/6)

 

این فرم می بایست در زمان بروز بیماریهای منتقله از آب, که در نقاط شهری و روستایی بصورت اپیدمی شروع می شود تکمیل و بلافاصله به مرکز بهداشت شهرستان ارسال گردد.

 


 

 

نکات قابل توجه در تکمیل فرم وضعیت بهداشت محیط بیمارستانها

(فرم شماره 1/8)

 

1- چنانچه فرم برای مرکز بهداشت استان استفاده میشود در این ستون اسامی شهرستانها نوشته میشود  و در ستون مجاور تعداد بیمارستانها درج می گردد.

 2- چنانچه فرم برای مرکز بهداشت شهرستان استفاده میشود در این ستون اسامی بیمارستانها نوشته میشود و ستون مجاور خالی می ماند  .

3- منظور از تعداد کل بیمارستانها ی تحت پوشش : بیمارستانهایی هستند که دارای پرونده فعال بوده و حداقل هر فصل یکبار مورد بازدید قرار گرفته باشند.

 

 

آب آشامیدنی مطلوب  :

 منظور آبی است که از نظر میکروبی فاقد هر گونه آلودگی کلیفرمی و از نظر شیمیایی در حد استاندارد مجازآب مشروب باشد.

 

 

1- منظور از تفکیک  زباله :

جدا سازی زباله های عفونی از غیر عفونی است .

1-1 - زباله عفونی شامل : ضایعات اطاق عمل و بیمار ، باند ، گاز و ... می باشد.

2-1 - زباله غیر عفونی شامل : زباله های بخشهای اداری و آشپزخانه و مشابه آنها می باشد.

 

2- منظور از جمع آوری زباله :

1-2 - جمع آوری زباله های عفونی در کیسه پلاستیک و سطلهای زرد رنگ

2-2 - جمع آوری زباله های غیر عفونی در کیسه پلاستیک و سطلهای آبی رنگ

 

3- منظور از دفع زباله :

1-3 - سوزاندن زباله های عفونی در زباله سوز ( یا بی اثر کردن زباله های عفونی )و دفع آنها همراه با        زباله های معمولی

2-3-  جمع آوری ، انتقال و دفع زباله های عفونی جدا از زباله های غیر عفونی

 

 


 

جمع آوری و دفع فاضلاب  مطلوب :

منظور سیستمی است که خاک , آبهای سطحی و آبهای زیر زمینی را آلوده نکند، بند پایان و جوندگان به آن دسترسی نداشته و متعفن و بد منظره نباشد. 

 

رختشویخانه مطلوب  بایستی:

1- از نور ، تهویه و فضای کافی برخوردار باشد .

2- تفکیک البسه آلوده ، شستشو با ماشین لباسشوئی مناسب و ضد عفونی به نحو مقتضی  انجام شود.

3- کف و دیوارها قابل شستشو بوده و از سیستم فاضلاب مناسب برخوردار باشد.

 

 

محل نگهداری ، تهیه وتوزیع مواد غذایی :

باید مطابق با آئین نامه اجرائی ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی باشد.

 

 

 

 


نکات قابل توجه در تکمیل فرم وضعیت بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی

(فرم شماره 2/8)

 

 ــ منظور از مراکز بهداشتی درمانی مراکزی هستند که وابسته به شبکه بهداشت و درمان ( خانه های بهداشت ، تسهیلات زایمانی ، مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و پایگاههای بهداشت )  به غیر از بیمارستانها می باشند.

 

ــ آب آشامیدنی مطلوب  :

 منظور آبی است که از نظر میکروبی فاقد هر گونه آلودگی کلیفرمی و از نظر شیمیایی در حد استاندارد مجازآب مشروب باشد.

ــ سرویسهای بهداشتی :

1-تعداد توالتها به تعداد کافی و مطابق با معیارهاو ضوابط بهداشتی  بوده و همیشه تمیز و قابل نظافت باشد .

2- محل دستشوئیها دارای ضوابط بهداشتی بوده و همیشه تمیز و قابل نظافت باشد.

3- وجود صابون مایع در کنار دستشوئیها الزامی است.

 

ــ تفکیک  - جمع آوری و دفع زباله :

زباله های عفونی ، از زباله های غیر عفونی تفکیک و بطور مجزا جمع آوری و دفع گردد.

 

 

ــ نظافت عمومی :

کلیه قسمتها مورد نظافت قرار گرفته و همیشه تمیز باشد.

 

 

ــ جمع آوری و دفع فاضلاب  مطلوب :

 

منظور سیستمی است که خاک , آبهای سطحی و آبهای زیر زمینی  را آلوده نکند، بند پایان و جوندگان به آن دسترسی نداشته و متعفن و بد منظره نباشد. 

 

ــ مبارزه با حشرات و جوندگان :

1- استفاده از توری پشت درها و پنجره های باز شو

2- مسدود نمودن راههای ورودی جوندگان به داخل ساختمان

 

ــ وضعیت کل :

در صورتی مطلوب تلقی میشود که هر شش مورد مذکور مطلوب باشند.


صورتجلسه شورای بهداشت روستا( فرم شماره 1/11)

 

 

1- این فرم می بایست در  پرونده شورای بهداشت روستا بایگانی شود.

2- تعداد جلسات شورای بهداشت روستا آزاد بوده ولی می بایست حداقل بصورت ماهیانه تشکیل و مصو بات آن بطور مرتب پیگیری شود.

 

صورتجلسه بررسی مشکلات و تعیین اولویت نیازهای بهداشت محیط روستای ....( طرح عملیات بهداشت محیط روستاها )

(فرم شماره 2/11)

 

 

 

 

یک نسخه از رونوشت این فرم می بایست در پوشه بهداشت محیط روستا بایگانی شود

 

 

 

 

نکات قابل توجه در تکمیل فرم اطلاعات مربوط به جمع آوری و دفع زباله و فضولات حیوانی   روستا  ......

سه ماهه ..... سال ......... ( فرم شماره 4/11)

 

 

1- جمع آوری و دفن زباله در صورتی بهداشتی است که :

الف  -  توسط پاکبان جمع آوری شده و در خارج از روستا , در محلی که دارای ضوابط بهداشتی می باشد ، دفن شود.

ب – بطور اختصاصی بیش از 75% خانوارها زباله را بطریقه قابل قبول سوزانده یا دفن کنند.

 

 

2- دفع فضولات حیوانی در صورتی قابل قبول است که :

بیش از 75% خانوارهای دارای دام , فضولات حیوانی را به محل مناسبی , خارج از روستا منتقل نمایند.

 

3- این فرم می بایست در خانه بهداشت و مرکز بهداشتی درمانی روستایی  تکمیل و در پوشه  مواد زائد جامد  بایگانی شود. 

 

4- نتایج این فرم می بایست با فرمهای آماری مربوطه  که بصورت فصلی ارسال میگرددمطابقت داشته باشد. 


نکات قابل توجه در تکمیل فرم  وضعیت جمع آوری و دفع فاضلاب روستا

( فرم شماره 5/11)

 

 

 

1- سیستم جمع آوری, به شبکه لوله کشی یا کانال روپوشیده اطلاق می گردد.

 

2-منظور از اماکن, عبارتست از: مراکز تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی ( حمام ، غسالخانه ، کشتارگاه ، مدارس و ...)

 

3-  این فرم می بایست در خانه بهداشت و مرکز بهداشتی درمانی روستایی  تکمیل ، و در پوشه  فاضلاب  بایگانی شود. 

 

 

4- نتایج این فرم می بایست با فرمهای آماری مربوطه  مطابقت داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

نکات قابل توجه در تکمیل و ارسال فرم بهداشت محیط مدارس

( فرم شماره 2/109)

 

منظور از مقطع تحصیلی مدرسه  :

مدارسی که در آنها دانش آموزان مقاطع مختلف ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان با هم شاغل به تحصیل هستند با توجه به تعریف آموزش و پرورش ثبت میگردد، در غیر اینصورت مقطعی که بیشترین دانش آموز را دارد ملاک ثبت باید قرار گیرد.

مـدارس تحت پوشـش  :

منظور، کلیه مدارس دایر و فعال در منطقه تحت پوشش بوده, که  بر اساس تعداد ساختمان و شیفت ثبت میگردد.

در قسمت ساختمان  ، مدارسی که دو شیفته باشند یک ساختمان محسوب شده ولی در قسمت شیفت ، آنرا دو مدرسه محاسبه مینماییم.

 

دانـش آموزان تحـت پوشـش :

منظور تعداد دانش آموزانی است که در سال تحصیلی جاری در یکی از مدارس تحت پوشش ثبت نام و به تحصیل اشتغال دارند.

 مدارس چند شیفته, جمع کل دانش آموزان در شیفتها را قید نمایند.

 

شـرایط آبخـوری بهـداشتی :

 1- دیوار و کف محل آبخوری قابل شستشو بوده و شیب مناسب بطرف مجرای فاضلاب داشته باشد.

2- کف و لبه آبخوری به صورتی باشد که شیب آن بطرف مجرای فاضلاب باشد.

3- ارتفاع شیر آبخوری  متناسب با سن دانش آموزان بین 100 – 75 سانتیمتر بالاتر از سطح زمین باشد

نکـته :  به ازاء هر 45 نفردانش آموز , یک شیر آبخوری طبق ضوابط در نظر گرفته شود.

 

 

دستشویی بهـداشتی :

منظور دستشویی هایی است که در ارتفاع 75 – 60 سانتیمتر از سطح زمین متناسب با سن دانش آموز نصب شده و شیر دستشویی ها بلند تر از لبه کاسه دستشویی قرار گیرد .

 نکـته : به ازاء هر 60 نفر دانش آموز , یک دستشویی طبق ضوابط در نظر گرفته شود.


 

شـرایط  مستراح بهـداشتی :

1- چاه فاضلاب مخزن داشته باشد و یا به شبکه جمع آوری عمومی فاضلاب متصل باشد.

2- دارای دیوار ، سقف و در باشد.

3- اتاقک مستراح دارای نور و جریان هوا جهت تهویه باشد.

4- سره سالم ، بدون شکستگی و قابل شستشو داشته باشد.

5- کف توالت به سمت سره دارای شیب و قابل شستشو باشد.

6- دیوارها تا ارتفاع حداقل  150سانتیمتر قابل شستشو باشد.

7- امکان دسترسی به آب جهت شستشو وجود داشته باشد.

 نکـته : به ازاء هر 40 نفر دانش آموز حداقل یک مستراح در نظر گرفته شود.

 

شـرایط بوفـه بهـداشتی :

1- کلیه افرادی که بنحوی در تهیه ، فروش و توزیع مواد غذایی در مدرسه دخالت دارند باید دارای گواهینامه دوره ویژه بهداشت عمومی و د ارای کارت معاینه پزشکی معتبر باشند.

2- کلیه افراد موظفند رعایت کامل بهداشت فردی و نظا فت عمومی محل کار خود را نموده و به دستوراتی که از طرف بازرسین و مربیان بهداشت داده میشود ، عمل نمایند .

3- کلیه افرادی که بنحوی در تهیه ، فروش و توزیع مواد غذایی در مدرسه دخالت دارند باید ملبس به لباس کار و روپوش تمیز و رنگ روشن باشند .

4- استعمال دخانیات توسط افراد فوق الذکر در حین کار ممنوع میباشد.

5- ساختمان یا اطاق بوفه دارای کف ، دیوار و سقف از جنس مقاوم ، بدون درز و شکاف و قابل شستشو و به رنگ روشن باشد، پوشش دیو ار تا ارتفاع 30/1 از سنگ یا کاشی و برنگ روشن باشد. در و پنجره و قفسه و ویترین و میز کار بو فه از جنس مقاوم ، سالم ، بدون ترک خوردگی و شکستگی و قابل شستشو و همیشه تمیز باشد.

6- کلیه مواد غذایی فاسد شدنی باید در یخچال یا سرد خانه مناسب نگهد اری شود و ازعرضه مواد غذایی بسته بندی شده تاریخ مصرف گذشته و مواد غذایی فله ای خودداری گردد.

7- استفاده از مواد غیر استاندارد از جمله کاغذ ها و کیسه های پلاستیکی باز یافتی و غیر بهداشتی جهت پیچیدن و بسته بندی مواد غذایی ممنوع میباشد.

8- کیفیت مواد غذایی عرضه و توزیع شده مطابق با استانداردها  و دستور العمل های اعلام شده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد.

 


آب آشـامیدنی سالـم :

آب سالم باید فاقد بو ،  مزه ، طعم و عوامل بیماریزا بوده و مواد شیمیایی  ، فیزیکی و کلر باقیمانده  آن در حد استاندارد باشد. و از شبکه عمومی و منابع بهسازی شده تامین گردد.

 

وضعیت مطلـوب کلاسـها  :

1- کف ، سقف ، در و پنجره ها مناسب باشند .

2- دیوارها صاف ، بدون درز و شکاف و از جنس مقاوم بوده و همیشه تمیز باشند.

3-  کلاسها دارای نور کافی  (طبیعی یا مصنوعی )  باشند.

 

وضعیت حفاظـتی و ایمنی مطلـوب  :

منظور وجود وسایل اطفاء حریق مناسب ، نصب حفاظ و نرده طبق آیین نامه های بهداشت محیط مدارس میباشد.

 

منظور از دفـع بهداشـتی فاضلاب :

هدایت فاضلاب به چاههای جاذب یا سپتیک تانک طبق اصول بهداشتی ، و یا دفع از طریق شبکه فاضلاب شهری یا روستایی می باشد.

 

جـمع آوری و دفـع بهداشـتی زباله :

منظور استفاده از زباله دان درب دار ضد زنگ ، قابل شستشو با حجم مناسب و قابل حمل  بوده که         جمع آوری و دفع صحیح  آن ، بموقع انجام شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پوشـه های مـورد نیاز خـانه بهـداشت

 

1- پوشه آب آشامیدنی

 

2- پوشه مواد زائد جامد ( زباله )

 

3- پوشه دفع فاضلاب

 

4- پوشه شورای بهداشت

 

5- پوشه جلسات آموزشی

6- پوشه بهداشت محیط روستا

 

7- پوشه مساجد

 

8- پوشه آمار

9- پوشه مراکز تهیه , توزیع و فروش مواد غذایی

10- پوشه اماکن عمومی

11- پوشه مدارس

 

 

 

فرمهای مورد نیاز پوشه آب آشامیدنی :

1-  گزارش تست کلرسنجی آب آشامیدنی   ( فرم شماره 5/6)  

 

2- وضعیت تامین آب آشامیدنی روستاهای دارای لوله کشی   ( فرم شماره 6/6)

 

3- وضعیت تامین آب آشامیدنی روستاهای فاقد لوله کشی ( فرم شماره 7/6)    

 

4- برگ ارسال موارد نامطلوب سنجش کلر باقیمانده  ( فرم شماره 8/6)

 

 

فرمهای مورد نیاز پوشه مواد زائد جامد ( زباله ) :

- اطلاعات مربوط به جمع آوری و دفع زباله و فضولات حیوانی روستا   ( فرم شماره 4/11)                  

 

فرمهای مورد نیاز پوشه فاضلاب :

- وضعیت جمع آوری و دفع فاضلاب روستا ( فرم شماره 5/11)

 

فرمهای مورد نیاز پوشه شورای بهداشت :

- صورتجلسه شورای بهداشت روستا  ( فرم شماره 1/11)


 

فرمهای مورد نیاز پوشه جلسات آموزشی:

- فعالیتهای آموزش گروهی بهداشت محیط ( فرم شماره 3/3)

 

فرمهای مورد نیاز پوشه بهداشت محیط روستا :

1- صورتجلسه بررسی مشکلات و تعیین اولویت نیازهای بهداشت محیط روستا ( فرم شماره 2/11)

2- لیست خانوارهای دریافت کننده وسایل و مصالح ساختمانی ( فرم شماره 3/11)

فرمهای مورد نیاز پوشه مساجد:

1- فرم آیین نامه مقررات بهداشتی مساجد

2- جدول ارزیابی نهایی وضعیت بهداشتی مساجد ( فرم شماره 1/5)

3- جدول ارزیابی بهداشت محیط مساجد ( فرم شماره  2/5)

 

فرمهای مورد نیاز پوشه آمار:

1- فرم بهداشت محیط روستا  (فرم شماره 2-110)

2- فرم بهداشت محیط  (فرم شماره 1-110) 

3- فرم بهداشت محیط مدارس ( فرم شماره 2/109)

4- فرم وضعیت بهسازی و بهداشتی مراکز و اماکن عمومی مشمول و غیر مشمول قانون اصلاح ماده 13 ( فرم شماره 3/4)

 

فرمهای مورد نیاز پوشه مراکز تهیه , توزیع و فروش مواد غذایی:

- تهیه لیست کاملی از وضعیت بهسازی و بهداشتی کلیه مراکز تهیه , توزیع و فروش مواد غذایی تحت پوشش خانه بهداشت به تفکیک روستاهای اصلی و اقماری

 

فرمهای مورد نیاز پوشه اماکن عمومی :

- تهیه لیست کاملی از وضعیت بهسازی و بهداشتی کلیه اماکن عمومی تحت پوشش خانه بهداشت به تفکیک روستاهای اصلی و اقماری

 

فرمهای مورد نیاز پوشه مدارس:

1- تهیه لیست کاملی از وضعیت بهسازی کلیه مدارس  تحت پوشش خانه بهداشت به تفکیک روستاهای اصلی و اقماری

2- فرمهای بازدید از مدارس
جهت دانلود تولبار سایت بهداشت محیط ایران روی تصویر زیر کلیک کنید


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)