نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
زمانبندی ارسال فرمهای بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

زمانبندی ارسال فرمهای بهداشت محیط


زمانبندی ارسال فرمهای بهداشت محیط

شش ماهه

فصلی

ماهیانه

 

2-110

1-110

مدارس

مساجد

ید سنجی

کلر سنجی

طرح ادغام

1-110

مدارس

مساجد

ید سنجی

کلر سنجی

طرح ادغام

ید سنجی

کلر سنجی

طرح ادغام

بهداشت محیط


جهت دانلود تولبار سایت بهداشت محیط ایران روی تصویر زیر کلیک کنید


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)