نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
دستورالعمل های مربوط به بهداشت محیط بیمارستان - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

دستورالعمل های مربوط به بهداشت محیط بیمارستاندستورالعمل نظافت زمین

 

دستورالعمل نظافت و گندزدایی وسایل ، تجهیزات و محیط بیمارستان

 

چند دستورالعمل مربوط به نظیف نمودن بیمارستان

 

دستورالعمل نظافت دیوارها و سقف

 

دستورالعمل شستشو و گندزدایی آمبولانس

 

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ در رﺧﺘﺸﻮﯾﺨﺎﻧﻪ

 

 دستورالعمل شستشو و نگهداری فلومتر اکسیژن

 

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﮐﺸﻦ

 

دستورالعمل نگهداری و ضد عفونی دستگاه ساکشن

 

دستورالعمل نگهداری و ضد عفونی لارینگوسکوپ

 

دستورالعمل های مربوط به استفاده از اشعه ماوراء بنفش

 

دستورالعمل استفاده از دستگاه اشعه ماوراء بنفش

 

دستورالعمل های مربوط به استفاده از دستکش جراحی

 

دستورالعمل های مربوط به استفاده از ماسک جراحی

 

دستورالعمل های مربوط به استفاده ازماسک جراحی و عینک محافظ

 

راهنمای سیستم تهویه در بیمارستان ها

 

راهکارهای مربوط به پاک کردن و نظافت سطوح محیطی اتاق عمل

 

روش های استریلیزاسیون

 

دستورالعمل استفاده از گان جراحی و لباس اتاق عمل

 

دستورالعمل پوشش کارکنان اتاق عمل و CSSD

 

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ، ﺟﻤﻊ ﺁوری، اﻧﺘﻘﺎل و دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ و...

 

دستور العمل ایمنی وکنترل بیمار در سقوط از تخت بستری

 

راهنمای طراحی برنامه مدیریت بحران بیمارستانی

 

استاندارد فضاهای بیمارستانی

 

دستورالعمل ضدعفونی هنگام ریختن یا پاشیده شدن مواد آلوده

 


ادامه مطالب بهداشت محیط در بیمارستان


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب انتهای سایت مراجعه کنید)

www.environmentalhealth.ir