نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
دروس امتحانی و ضرایب رشته مهندسی بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

دروس امتحانی و ضرایب رشته مهندسی بهداشت محیط

دروس امتحانی

ضریب

آب و فاضلاب (هیدرولیک)

1

انتقال و توزیع آب و جمع آوری فاضلاب

2

تصفیه آب

1

تصفیه فاضلاب

1

شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب

1

آلودگی هوا و کنترل آن

1

مواد زائد جامد

1

کلیات بهداشت محیط

2

زبان عمومی

2